Бармакиды, Мадинат ас-Салам (مدينة السلام)

[180-184 гг.х.]